Aandeel Shell ᐅ Laatste nieuws, koers & grafieken | Analyses & prognoses (2023)

Aandeel Shell

Update 12 mei 2021: aandeel Shell kwartaalcijfers Q1

Eind april heeft Shell de cijfers over het eerste kwartaal van dit jaar bekend gemaakt. Na een dramatisch jaar lijkt Shell langzaam maar zeker weer uit het diepe dal te kruipen. In de eerste drie maanden van 2021 kon het energieconcern profiteren van de gestegen olieprijzen. Shell kon een winst in de boeken zetten van$ 5,7 miljard. De aangepaste winst kwam uit op $ 3,2 miljard, zo’n 10% hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. In het 4e kwartaal van 2020 kwam de aangepast winst uit op slechts $ 393 miljoen. De verkoop van enkele onderdelen in Nigeria, Canada en Egypte droegen dan ook bij aan het goede resultaat.

De vrije kasstroom kwam zelfs uit op $ 7,7 miljard en de schulden werden met $ 4,1 miljard verlaagd tot $ 71,3 miljard. Gedurende 2020 is de schuld fors toegenomen, maar inmiddels ligt deze weer onder het niveau van Q1-2020. Het bedrijf is van plan de schuld verder omlaag te brengen tot circa $ 65 miljard. Daarnaast wil Shell de aandeelhouders belonen met een hoger dividend, circa 20-30% van de operationele cash flow.

Het bedrijf maakte verder bekend dat het dividend per aandeel dit kwartaal met 4% wordt verhoogt tot $ 0,1735 per aandeel Shell.De ruwe olieprijs schommelt nu tussen de 60 en 70 dollar. Shell kan uiteraard meer verdienen aan meer en duurdere ruwe olie.Shell pompt niet alleen olie op, maar raffineert het ook tot smeeroliën voor de industrie en brandstoffen voor auto’s, vrachtwagens, scheepvaart en luchtvaart. Nu de economie langzaam weer op gang komt, zal de vraag naar olie blijven toenemen. Hogere olieprijzen zullen de winst en resultaten van het aandeel Shell dan ook zeker ten goede komen.

Nieuws aandeel Shell: miljardenafschrijvingen (december 2020)

Op 21 december 2020 maakte het olie- en gasbedrijf bekend dat het in het vierde kwartaal mogelijk tot wel $ 4,5 miljard opzij moet zetten voor afschrijvingen. Dat geld is onder meer nodig voor afschrijvingen op bezittingen, maar het gaat ook om reorganisatiekosten. De olieprijs staat al jaren onder druk, maar de coronacrisis betekende een nieuw dieptepunt voor het zwarte goud. De prijs van een vat olie staat nu structureel onder de niveaus waar oliebedrijven rekening mee houden. Voor veel bedrijven betekenen de huidige niveaus zelfs dat er verliezen worden geboekt.

Door het relatief milde winterweer in Europa staat ook de gasprijs onder druk. Ook dat zet de resultaten van het aandeel Shell onder druk. Klimaatverandering en de opkomst van hernieuwbare energiebronnen zorgen er ook nog eens voor dat het concern zich genoodzaakt ziet om te innoveren. De innovatieslag kost geld en dat is dan ook de reden dat het bedrijf nu miljarden opzij zet voor reorganisatiekosten.

In de zomer van 2020 maakte Shell ook al bekend $ 16,8 miljard af te schrijven als gevolg van de coronacrisis. Met name de aanpassingen op de marges, de ontwikkelingen rond COVID-19 en de macro-economische omstandigheden werden toen als reden gegeven. Het gaat voornamelijk om afschrijvingen op bezittingen.

Het aandeel Royal Dutch Shell

Al in 1907 besloten Koninklijke Olie en het Britse Shell Co. een zeer nauwe samenwerking aan te gaan.Koninklijke Olie kreeg een belang van 60% in deKoninklijke/Shell Groep. Het Britse Shell kreeg een belang van 40%. Het duurde echter tot 2004 voordat de twee bedrijven overgingen tot één kapitaalstructuur. Dit leidde tot een nieuwe moedermaatschappij genaamd Royal Dutch Shell plc, met de primaire listing van het aandeel Shell op de London Stock Exchange. De tweede listing van het aandeel staat, zoals bekend, op de AEX. Beide varianten van het aandeel Shell zijn te vinden onder de TICKER: RDSA.

Dividend aandeel Shell onder druk

Het aandeel Shell is geliefd om zijn stabiele karakter en het relatief hoge dividend. Dit royale dividend was overigens sinds de tweede wereldoorlog al niet meer overgeslagen.Door de coronacrisis zag Shell zich in april 2020 genoodzaakt om het dividend toch te verlagen. Door de vele afschrijvingen en verliesposten besloot Shell het kwartaaldividend van $ 0,47 naar $ 0,16 per aandeel Shell te verlagen. In plaats van $ 1,88 per jaar, ging het dividend plotseling dus naar $ 0,64 per jaar. De ruime halvering van het dividend zorgde ervoor dat de koers van het aandeel Shell veel terrein verloor.

Het derde kwartaal was beter dan verwacht en Shell besloot het dividend direct weer iets te verhogen. In het derde kwartaal werd $ 0,1665 per aandeel Shell uitgekeerd. Het bedrijf is ook van plan het dividend de komende jaren te blijven verhogen. Het fors lagere dividend geeft Shell financiële ruimte om te blijven investeren in innovatie en tegenslagen van de lagere energieprijzen op te vangen. In het eerste kwartaal van dit jaar werd het dividend verder verhoogd tot ruim $ 0,17 per kwartaal.

Op een koers van € 16,29 is het dividendrendement van het aandeel Shell circa 3,5%

Activiteiten Shell

Shell behoort tot één van de zes grootste staats-onafhankelijke oliemaatschappijen ter wereld en valt daarmee onder de categorie ‘supermajor’.Het bedrijf is momenteel ruim € 114 miljard waard en kent een lange geschiedenis. Al in het midden van de 20e eeuw, voor de oprichting van de OPEC, beheerste het bedrijf als een van de seven sisters de wereldwijde oliemarkten. Het bedrijf is ook voor 50% eigenaar van deNederlandse Aardolie Maatschappij (NAM).

Shell is een zogeheten geïntegreerde oliemaatschappij en houdt zich bezig met vrijwel elk aspect van de olie & gas industrie.Een geïntegreerd oliebedrijf heeft activiteiten in zowel de upstream, midstream als downstream sector. Dit soort bedrijven omvatten vrijwel de gehele keten van ontdekkingen tot aan de distributie van olie en gas. Voorbeelden hiervan zijnBP, ExxonMobil en dus ook Royal Dutch Shell.

Shell houdt zich bezig metexploratie & productie (E&P), maar ook verzorgt het bedrijf zelf het transport en de opslag van aardolie en aardgas. Ruwe olie dient bovendien ook nog verwerkt te worden, voordat het gebruikt kan worden. Dat verwerken en/of zuiveren van producten gebeurt in zogeheten raffinaderijen.

Raffinaderijen houden zich bezig met de verwerking, verkoop en distributie van de verschillende eindproducten zoals benzine, diesel of kerosine. Shell bezit zelf ook veel van deze raffinaderijen. In de Nederlandse plaats Pernis staat één van de grootsteraffinaderijenter wereld van Shell. Om het plaatje compleet te maken; Shell verkoopt de eigen benzine ook nog eens in benzinepompen langs de snelwegen. Uiteraard worden er ook allerlei producten in de tankstations verkocht. Dit onderdeel, dat Shell beschouwd als de ‘marketing’ divisie, doet het overigens erg goed. De afgelopen jaren verdubbelde de winst van dit onderdeel tot bijna $ 5 miljard in 2019.

Focus op gas

In 2015 besloot Shell zich meer te gaan richten op gas.Aardgas is een reukloosgas en overal waargaszit, zit ook steenkool of aardolie. Andersom hoeft het niet zo te zijn, omdat aardgas eenbijproductis; het kan niet uit zichzelf ontstaan. In 2015 besloot Shell de daling van de olieprijs te benutten om British Gas te kopen en zich nog meer op aardgas toe te leggen. Inmiddels is Shell uitgegroeid tot de wereldmarktleider op het gebied van gas.

Shell denkt datliquid natural gas (LNG)de komende decennia een groeimarkt zal blijven. Want hoewel olie wellicht een krimpende markt zal blijken nu de wereld langzaam richtingkoolstofarme energiebronnen beweegt, zal gas een belangrijke sleutelrol blijven spelen. Gas blijft de komende decennia belangrijk voor de verwarming van onze huizen en zal volgens Shell als overbrugging dienen van olie naar andere schonere energiebronnen. Bovendien biedt gas meer zekerheid en zal het kunnen blijven dienen als back-up, als er bijvoorbeeld geen wind of zon is om energie mee op te wekken.

Fundamentele analyse aandeel Shell

Een grondige analyse van een olie- en gasbedrijf is behoorlijk ingewikkeld, dus ook voor het aandeel Shell. Er zijn een hele hoop zaken waar u rekening mee dient te houden. Wat is de prijs waarvoor men olie & gas uit de grond kan halen? Hoeveel reserves heeft het bedrijf? Stijgen de kosten bij nieuwe bronnen? Welke invloed heeft veranderende wet- en regelgeving? Dit zijn slechts een aantal vragen waar u zich als olie-belegger mee bezig dient te houden. Deze zaken zijn in principe allemaal redelijk goed uit te zoeken.

Het belangrijkste voor ieder olie- en gasbedrijf blijft uiteindelijk de winstgevendheid en de continuïteit. De winst van olie- en gasbedrijven is echter sterk afhankelijk van de olie & gasprijzen. De toekomstige winst voorspellen van dit soort bedrijven is dus het lastigste en tevens belangrijkste onderdeel. Niemand weet namelijk precies hoe de prijzen zich gaan ontwikkelen. Daardoor zijn de winsten van oliebedrijven aan schommelingen onderhevig en kan de koers van het aandeel Shell behoorlijk heftig reageren op prijsschommelingen van de grondstoffen.

Olieprijs

Voor de coronacrisis hield Shell bijvoorbeeld rekening met een olieprijs van circa $ 60 per vat. De prijs voor een vat Brent olie daalde in 2020 echter tot $ 20 per vat. Een groot deel van het jaar stond de olieprijs zelfs tussen de pakweg $ 25 en $ 45 per vat. Zoals u kunt begrijpen heeft zo een lage olieprijs behoorlijk veel invloed op de winstgevendheid van Shell gehad. In heel 2020 heeft Shell een verlies van $ 18 miljard in de boeken moeten schrijven. De downstream activiteiten en marketing divisie konden deze verliezen gedeeltelijk compenseren.

De verliezen die werden geboekt en de afschrijvingen die moesten worden gedaan, waren ook de reden voor het bedrijf om het dividend in april 2020 met 66% te verlagen.Door de verlaging van het dividend en andere kostenbesparingen is de break-even prijs van Shell gedaald van $ 51 tot slechts $ 36 per vat. Shell zou nu dus veel winstgevender moeten zijn, dan voor de coronacrisis.

Dalende gasprijzen drukken resultaten

Niet alleen de olieprijs is van belang voor het aandeel Shell, want zoals we eerder bespraken heeft het bedrijf zich de afgelopen jaren steeds meer toegelegd op gas. De enorme investeringen in de oliemarkt hebben in de VS voor een ware revolutie gezorgd. De welbekende schalie-boeren schoten als paddenstoelen uit de grond en inmiddels is de VS netto-exporteur van ruwe olie geworden. Bedrijven die zoeken naar olie vinden vaak ook gas als bijproduct, waardoor de prijs daarvan behoorlijk gezakt is. De daling van de gasprijs drukt stevig op de resultaten van Shell, dat behoorlijk veel gas verkoopt.

In 2018 kwam de winst bijvoorbeeld nog uit op bijna $ 9,4 miljard, maar in 2019 zakte de winst tot $ 8,95 miljard. Gedurende 2020 is gasprijs alleen maar verder weggezakt en werd er slechts $ 4 miljard verdiend aan gas-verkopen. Tijdens het eerste kwartaal van 2021 werd er echter meer gas verkocht en liet de gasprijs een lichte stijging zien.

Oliereserves Shell

Belangrijk bij de waardering van een oliebedrijf zijn de reserves. De reserves van een oliebedrijf geven aan hoeveel jaren het bedrijf nog olie kan leveren op de huidige productie niveaus. Shell zijn olie en gas reserves laten al jaren een dalende trend zien, omdat het bedrijf niet veel nieuwe bronnen meer toevoegt aan zijn portfolio. In 2003 raakte het bedrijf overigens in opspraak, toen bleek dat Shell jarenlang de hoeveelheid aan reserves had overdreven. De bekendmaking van dit feit leidde destijds tot het ontslag van de topman.

In 2013 had Shell voor 12 jaar aan olie reserves, inmiddels zijn de reserves afgenomen tot 7,9 jaar. Die reserves zitten grotendeels in de grond en vormen voor het grootste gedeelte de bezittingen (assets) van het bedrijf. Zoals u kunt begrijpen betekent het niet dat per se dat Shell over pakweg 8 jaar geen reserves meer heeft. Er worden zo nu en dan nieuwe olie- en gasvelden gevonden, en als de vraag afneemt zullen de reserves in jaren stijgen.

Grote reserves vormen echter ook een groot risico. Als de olieprijs daalt, neemt de waarde van de bezittingen snel af. Hierdoor kan de kredietwaardigheid van het bedrijf in gevaar komen, maar ook de koers van het aandeel Shell reageert hierdoor fel op bewegingen van de olie & gasprijzen.Op lange termijn bestaat ook het risico dat Shell stranded assets in zijn bezit heeft.

Stranded assets

Stranded assets zijn activa die het risico lopen om snel in waarde te dalen door (genoodzaakte) veranderingen in vraag en aanbod door trends of wet- en regelgeving. Het mooiste voorbeeld hiervan is natuurlijk olie. De wereld komt steeds meer tot de conclusie dat klimaatverandering en milieuvervuiling de twee grootste problemen van deze eeuw zijn. Om de temperatuurstijging tegen te gaan, moet het gebruik van fossiele brandstoffen drastisch worden teruggebracht.

In het slechtste scenario (beste voor de aarde) betekent het dat slechts een derde van de totaal vastgestelde voorraden aan fossiele brandstoffen tot en met 2050 kan worden verbruikt. Dat betekent dus ook dat twee derde van de fossiele brandstoffen niet meer gebruikt kunnen worden. Deze kunnen worden beschouwd als verloren activa,stranded assetsdus. Alle grote oliebedrijven lopen het risico om over pakweg 30 jaar brandstoffen op de balans te hebben staan die dan helemaal niets meer waard zijn. Dit verklaart mogelijk nu al de zwakke prestaties van aandelen van olie-gerelateerde bedrijven.

Een aantal grote investeerders, waaronder Amerikaanse universiteiten en het Rockefeller Brothers Fund, maakten de afgelopen jaren al bekend hun beleggingen uit fossiele brandstoffen te zullen terug trekken. Steeds meer grote investeerders kiezen er namelijk voor om maatschappelijk verantwoord te beleggen. Dit kan overigens steeds eenvoudiger door de ESG-ratings. Klik hier voormeer informatie over ESG-beleggen – Ontdek de ESG ratings in het LYNX Handelsplatform.

Investeren in schone energie

De druk op vervuilende olie- en gasbedrijven neemt steeds meer toe. Klimaatverandering is het grootste probleem van de mensheid en de druk vanuit overheden neemt eveneens toe. Shell is een grote vervuiler en alternatieve energiebronnen worden steeds bruikbaarder. Ook Shell weet dat en het bedrijf investeert dan ook al jaren inbiobrandstoffen, waterstof, windenergie en in de productie en verkoop van stroom. In 2050 wil het bedrijf de netto uitstoot van broeikasgassen tot nul terugbrengen.Als dat het bedrijf niet lukt, dan heeft zowel Shell als de maatschappij een probleem. Dat zei topman Ben van Beurden in een interview met de Amerikaanse nieuwssiteAxios.

Shell maakte vorig jaar ook bekend de olieproductie te gaan verlagen. Het bedrijf zal naar eigen zeggen nooit meer zo veel olie uit de grond halen als het bedrijf in 2019 deed. Acht raffinaderijen gaan hoogstwaarschijnlijk in de verkoop, omdat Shell nog maar op zes plekken in de wereld producten als benzine, kerosine en diesel wil maken.

Technische analyse aandeel Shell: lange termijn weekgrafiek

Koers aandeel Shell

De koers van het aandeel Shell is in 2020 op een historisch dieptepunt belandt. Rond de € 10 werd een dubbele bodem gevormd en vervolgens zagen we een sterk herstel. Aan de bovenkant ligt nu een duidelijke weerstand rond € 18,69. Als het aandeel Shell boven deze weerstand uit kan breken, dan treedt er een technische verbetering op. Een potentiele hogere bodem werd recentelijk gevormd rond €15,50. Na een uitbraak boven de weerstand kan het aandeel verder herstellen richting de €25, waar de koersbodems uit 2018 en 2019 liggen. Deze voormalige steunzone zal dan ongetwijfeld voor weerstand zorgen.

Conclusie aandeel Shell: kopen of verkopen?

Shell is van oorsprong een oliebedrijf, maar focust zich steeds meer op gas. Het bedrijf denkt dat de vraag naar gas namelijk voor langere tijd hoger zal blijven dan voor olie. Critici zullen stellen dat Shell hiermee nog steeds niet zijn verantwoordelijkheid neemt en blijft inzetten op fossiele brandstoffen. Toch investeert Shell miljarden om ook mee te doen in de transitie naar schone energiebronnen. Innovaties kosten echter veel geld en daar zullen aandeelhouders niet blij mee zijn. Op deze manier blijft er minder geld over om uit te keren als dividend.

Bovendien kun je je afvragen of Shell wel voldoende doet om in de toekomst een volwaardige speler te kunnen zijn in de alternatieve energiemarkt. De winsten die met olie & gas worden geboekt zullen niet zomaar geëvenaard worden door elektrische of waterstof tankstations. Ook zijn er concurrenten die de vertaalslag al veel eerder hebben gemaakt en mogelijk een forse voorsprong hebben op traditionele oliebedrijven. Zie ook het artikel:beleggen in de nieuwe energiereuzen.

Beleggers kennen Shell vooraal door het betrouwbare dividendbeleid. Op de lange termijn is de oliemarkt echter niet langer een safe bet en de coronacrisis heeft aangetoond hoe volatiel de vraag en aanbod naar olie & gas kunnen zijn. De innovaties in de hernieuwbare energiemarkt worden door beleggers beloond met forse koersstijgingen. Bij het aandeel Shell kunt u zulke forse koersstijgingen niet verwachten. Het toekomstige pad voor het bedrijf is enigszins onzeker. De grote vraag voor beleggers blijft of zij willen investeren in een bedrijf dat producten verkoopt waarvan de vraag in de toekomst enkel zal afnemen. De energie transitie vereist forse investeringen van Shell en het dividend zal waarschijnlijk significant lager blijven dan we gewend zijn. Aandeelhouders moeten dan maar hopen dat deze investeringen zich op langer termijn ook gaan uitbetalen. Een forse stijging van de olie & gas prijzen kunnen de winsten van Shell echter in een korte tijd fors doen stijgen.

Beleggen in schone energie?

Wilt u beleggen in alternatieve energiebronnen. Bekijk dan eens onze andere artikelen:

Beleggen in zonne-energie aandelen – de noodzaak van alternatieve energiebronnen

Beleggen in duurzame aandelen – de nieuwe energiereuzen

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Msgr. Benton Quitzon

Last Updated: 09/17/2023

Views: 6240

Rating: 4.2 / 5 (43 voted)

Reviews: 82% of readers found this page helpful

Author information

Name: Msgr. Benton Quitzon

Birthday: 2001-08-13

Address: 96487 Kris Cliff, Teresiafurt, WI 95201

Phone: +9418513585781

Job: Senior Designer

Hobby: Calligraphy, Rowing, Vacation, Geocaching, Web surfing, Electronics, Electronics

Introduction: My name is Msgr. Benton Quitzon, I am a comfortable, charming, thankful, happy, adventurous, handsome, precious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.